Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
Số:13CV - UBND 21/06/2022 V/v công khai danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực Nội vụ UBND thị xã Kinh Môn Tải file Tải về
So: 44QĐ - UBND 08/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Tiểu ban chỉ đạo xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
Số 45 QĐ - UBND 06/06/2022 QUYẾT ĐỊNH “ Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống cháy, cháy rừng và bảo vệ rừng” UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
03/06/2022 Cơ cấu giống và thời vụ giep cấy năm 2022 UBND thị xã Kinh Môn Tải file Tải về
Số: 44/QĐ - UBNd 02/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập tổ bầu cử trưởng khu dân cư Trại Mới nhiệm kỳ 2022 - 2025 UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
Số: 43/QĐ - UBNd 02/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập tổ bầu cử trưởng khu dân cư Tây Sơn nhiệm kỳ 2022 - 2025 UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
Số 42 QĐ - UBND 02/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập tổ bầu cử trưởng khu dân cư Lưu Thượng 1 nhiệm kỳ 2022 - 2025 UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
Số 41 QĐ - UBND 02/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập tổ bầu cử trưởng khu dân cư Lưu Thượng 2 nhiệm kỳ 2022 - 2025 UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
Số 40 BC - UBND 02/06/2022 b¸o c¸o KÕt qu¶ thùc hiÖn KT- XH, QP-AN, XDCQ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2022 nhiÖm vô Träng t©m 6 th¸ng cuối năm 2022 UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
Số 39 BC - UBND 30/05/2022 BÁO CÁO TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH DI TÍCH LỊCH SỬ LƯU THƯỢNG XÃ HIỆP AN ( NAY LÀ PHƯỜNG HIỆP AN)QUÁ TRÌNH TU BỔ, TÔN TẠO, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH CHÙA . UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
Số: 60 CV 27/05/2022 Tuyên truyền ngày Bác Hồ về thăm Tỉnh Hải Dương lần 2 Phòng VHTT Tải file Tải về
Số:41KH - UBND 23/05/2022 KẾ HOẠCH Rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn phường Hiệp An UBND phường HIệp An Tải file Tải về
KH-UBND 12/05/2022 KẾ HOẠCH Chuyển đổi IPv6 trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn xã Thăng Long giai đoạn 2021-2023 UBND xã Thăng Long Tải file Tải về
Số: 9CV - UBND 14/04/2022 V/v cho phép một số hoạt động không thiết yếu hoạt động trở lại trên địa bàn phường Hiệp An UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
Số:29 /KH-UBND 14/04/2022 ế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số năm 2022 Trên địa bàn phường Hiệp An UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về;
Số:32/KH-UBND 14/04/2022 KẾ HOẠCH Tuyên truyền sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn Phường Hiệp An UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
Số:30 /KH-UBND 13/04/2022 KẾ HOẠCH xây dựng “ Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” Phường Hiệp An năm 2022 UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
Số:22 /KH-UBND 12/04/2022 KẾ HOẠCH Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn Trên địa bàn phường Hiệp An năm 2022 UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
Số22 /KH-UBND 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng Phường Hiệp An UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
Số: 22/QĐ-UBND 07/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng Phường Hiệp An UBND PHƯỜNG HIỆP AN Tải file Tải về
1234567
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 1975
Trước & đúng hạn: 1971
Trễ hạn: 4
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2022 01:52:08)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP AN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Văn Cường - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: phường Hiệp An thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0981104586

Email: 

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 2
Tất cả: 23,668