Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
154/TB-UBND 28/08/2023 Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm dân cư số 13, khu dân cư Lưu Thượng 2 và Khu dân cư mới Dộc Cửa, phường Hiệp An UBND Thị xã Kinh Môn Tải file Tải về
1868/SYT-TCHC 24/08/2023 V/v niêm yết công khai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
853/UBND-QLĐT 23/08/2023 V/v tổ chức thực hiện cấm xe ô tô tải từ 4 trục trở lên đi vào đường tỉnh 389, 389B thị xã Kinh Môn UBND Thị xã Kin h Môn Tải file Tải về
1771/QĐ-UBND 22/08/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
1678/QĐ-UBND 14/08/2023 Công bố danh mục thủ tục hành mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
5/2023/NQ-HĐND 13/07/2023 NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016, Nghị quyết số 04/2018/NQHĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018, Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương HĐND Tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
6/2023/NQ-HĐND 13/07/2023 NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương HĐND Tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
6/2023/NQ-HĐND 13/07/2023 Phụ lục các khoản lệ phí đối với việc giải quyết dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Ban hành kèm theo NQ 6/2023/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của HĐND Tỉnh) HĐND Tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
858/TB-CAKM 04/05/2023 THÔNG BÁO Về việc cơ sở dừng hoạt động kinh doanh Karaoke Công an Thị xã Kinh Môn Tải file Tải về
698/QĐ-UBND 18/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
696/QĐ-UBND 18/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
06/QĐ-UBND 15/02/2023 Ban hành kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phường Hiệp An năm 2023 UBND Phường Hiệp An Tải file Tải về
3/QĐ-UBND 09/01/2023 Về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công UBND Phường Hiệp An Tải file Tải về
116/QĐ-UBND 20/12/2022 V/v công bố công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2023 và các quỹ trình HĐND phường UBND Phường Hiệp An Tải file Tải về;Tải về;
79/CV_UBND 14/10/2022 Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 2022 UBND phường Hiệp AN Tải file Tải về
05 KH- UBND 13/10/2022 Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 UBND phường Tải file Tải về;
03QĐ - UBND 13/10/2022 Quyết định quản lý tài sản công UBND phường Tải file Tải về
02 QĐ - UBND 13/10/2022 Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 2022 UBND phường Tải file Tải về
04 QĐ - UBND 13/10/2022 Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 2022, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022 UBND phường Tải file Tải về;Tải về;
52-BC - UBND 13/10/2022 Báo cáo thực hien cơ chế dân chủ, tự chịu trách nhiệm biên chế quản lý hành chính UBND phường Tải file Tải về
12345678
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1293
Trước & đúng hạn: 1293
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 11:55:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP AN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Văn Cường - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 170, Đ. Mạc Toàn - Phường Hiệp An - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0981104586

Email: 

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 8
Tất cả: 62,095