THÔNG BÁO
Thông báo Hội nghị truyền thông về trợ giúp và tư vấn pháp luật năm 2022
09/05/2022 09:57:41

Thông báo Hội nghị truyền thông về trợ giúp và tư vấn pháp luật năm 2022

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG HIỆP AN

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số : TB-UBND

Hiệp An , ngày 9 . tháng0 5 năm 2022

Thông báo

Hội nghị truyền thông về trợ giúp và tư vấn pháp luật năm 2022

Tư vấn pháp luật là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo môi trường pháp lý an toàn, tin cậy cho hoạt động của đời sống - xã hội. Khi xã hội càng phát triển thì đồng thời càng có nhiều các mối quan hệ được thiết lập, những vấn đề phát sinh trong mọi lĩnh vực xảy ra hàng ngày. Để thực hiện những việc làm đúng với quy định của pháp luật thì chúng ta cần phải tìm hiểu luật và có sự vận dụng linh hoạt. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể làm được điều này. Do vậy mà li hoạt động tư vấn pháp luật có vai trò rất quan trọng và cần thiết đối với xã hội hiện nay.

Được sự quan tâm của UBND Thị xã Kinh môn, Phòng tư pháp Thị xã Kinh Môn, UBND phường Hiệp An phối hợp tổ chức hội nghị truyền thông về trợ giúp và tư vấn pháp luật năm 2022 trên địa bàn phường Hiệp An.

Đối tượng: Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV, nạn hân trong vụ việc bạo lực gia đình, cán bộ, công chức và nhân dân trong toàn phường.

Nội dung: Tuyên truyền nội dung cơ bản của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và một số văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân ở cơ sở, tư vấn trực tiếp cho người dân có yêu cầu.

Thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

- Thời gian: ½ ngày chiều 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30phút ngày 20/5/2022

- Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Hiệp An

Buổi truyền thông được thực hiện bởi cán bộ chuyên ngành cung cấp và hỗ trợ pháp lý nhiều nội dung liên Quan. Vậy UBND thông báo và kính mời toàn thể nhân dân sắp xếp thời gian và công việc về dự buổi truyền thông để cùng nhau chia sẻ nội dung cơ bản luật có thêm kiến thức cho bản thân và gia đình.

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 1975
Trước & đúng hạn: 1971
Trễ hạn: 4
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2022 01:57:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP AN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Văn Cường - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: phường Hiệp An thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0981104586

Email: 

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 2
Tất cả: 23,668