AN NINH-QUỐC PHÒNG
𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐨 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐜𝐨̛ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐱𝐚̃ 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐌𝐨̂𝐧
02/06/2022 02:10:27

𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐨 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐜𝐨̛ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐱𝐚̃ 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐌𝐨̂𝐧

𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐨 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐜𝐨̛ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐱𝐚̃ 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐌𝐨̂𝐧
Trong 2 ngày 30 và 31.5, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Kinh Môn tổ chức hội thao trung đội dân quân cơ động (DQCĐ) năm 2022.
Hội thao có sự tham gia của 644 cán bộ, chiến sĩ DQCĐ đến từ 23 xã, phường. Các đơn vị dự thi các nội dung dành cho trung đội DQCĐ; trung đội trưởng và chiến sĩ DQCĐ. Trung đội DQCĐ xã Lạc Long giành giải nhất toàn đoàn.
Tập thể Trung đội DQCĐ phường Hiệp An giành giải Ba toàn đoàn.Giải Nhất nội dung đồng diễn Võ thuật tay không. Cá nhân đồng chí Trần Văn Hảo - Trung đội trưởng DQCĐ phường đạt Giải Nhì nội dung Chiến thuật và Bắn súng
Hội thao nhằm đẩy mạnh phong trào huấn luyện, rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chỉ huy cơ quan, đơn vị, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ DQCĐ.
𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐨 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐜𝐨̛ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐱𝐚̃ 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐌𝐨̂𝐧
Trong 2 ngày 30 và 31.5, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Kinh Môn tổ chức hội thao trung đội dân quân cơ động (DQCĐ) năm 2022.
Hội thao có sự tham gia của 644 cán bộ, chiến sĩ DQCĐ đến từ 23 xã, phường. Các đơn vị dự thi các nội dung dành cho trung đội DQCĐ; trung đội trưởng và chiến sĩ DQCĐ. Trung đội DQCĐ xã Lạc Long giành giải nhất toàn đoàn.
Tập thể Trung đội DQCĐ phường Hiệp An giành giải Ba toàn đoàn.Giải Nhất nội dung đồng diễn Võ thuật tay không. Cá nhân đồng chí Trần Văn Hảo - Trung đội trưởng DQCĐ phường đạt Giải Nhì nội dung Chiến thuật và Bắn súng
Hội thao nhằm đẩy mạnh phong trào huấn luyện, rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chỉ huy cơ quan, đơn vị, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ DQCĐ.
Thanh Tâm, Huyền Huyền và 29 người khác
1 bình luận
Thích
Bình luận
Chia sẻ
 
Thanh Tâm, Huyền Huyền và 29 người khác
1 bình luận
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1293
Trước & đúng hạn: 1293
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 10:45:39)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP AN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Văn Cường - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 170, Đ. Mạc Toàn - Phường Hiệp An - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0981104586

Email: 

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0