CHUYỂN ĐỔI SỐ
Tăng cường triển khai Năm dữ liệu số quốc gia
28/09/2023 03:39:17

 

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Năm dữ liệu số Quốc gia, UBND tỉnh vừa có công văn, yêu cầu các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện.

Rà soát các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và tham mưu UBND cùng cấp tổ chức triển khai hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tổ chức triển khai tốt việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xử lý nghiệp vụ chuyên ngành, chỉ đạo điều hành hiệu quả, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Năm 2023 là năm tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới với nhiệm vụ trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; bảo vệ dữ liệu cá nhân; khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp” tại Thông báo số 299/VPCP-KSTT ngày 31/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ.

Nguyễn Thị Kha
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1680
Trước & đúng hạn: 1680
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:01/12/2023 18:05:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP AN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Văn Cường - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 170, Đ. Mạc Toàn - Phường Hiệp An - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0981104586

Email: 

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 15
Tất cả: 64,702