AN NINH-QUỐC PHÒNG
𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐥𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐠𝐨̣𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐯𝐮̣ 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐬𝐞̃ 𝐛𝐢̣ 𝐩𝐡𝐚̣𝐭 đ𝐞̂́𝐧 𝟑𝟓 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 đ𝐨̂̀𝐧𝐠
23/06/2022 04:53:05

𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐥𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐠𝐨̣𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐯𝐮̣ 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐬𝐞̃ 𝐛𝐢̣ 𝐩𝐡𝐚̣𝐭 đ𝐞̂́𝐧 𝟑𝟓 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 đ𝐨̂̀𝐧𝐠

𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐥𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐠𝐨̣𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐯𝐮̣ 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐬𝐞̃ 𝐛𝐢̣ 𝐩𝐡𝐚̣𝐭 đ𝐞̂́𝐧 𝟑𝟓 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 đ𝐨̂̀𝐧𝐠
Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh NVQS bị phạt từ 15 - 20 triệu đồng thay vì từ 2 - 4 triệu đồng như quy định cũ.
Đây là nội dung được Chính phủ thay đổi tại Nghị định 37/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 6.6.2022.
Cụ thể, tăng mức phạt tiền lên 8-10 triệu đồng (mức cũ chỉ từ 200.000-600.000 đồng) đối với một trong các hành vi: Không thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định; không đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến NVQS theo quy định; không thực hiện đăng ký NVQS khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập theo quy định…
Đáng chú ý, hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe NVQS của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật NVQS mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt từ 10-12 triệu đồng, mức phạt trước đây chỉ từ 800.000 đồng - 1,2 triệu đồng.
Đồng thời, người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh NVQS bị phạt từ 15 - 20 triệu đồng thay vì từ 2 - 4 triệu đồng như quy định cũ. Đặc biệt, hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe NVQS sẽ bị phạt từ 25-35 triệu đồng.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22.7.2022.
(Ảnh minh hoạ)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 1975
Trước & đúng hạn: 1971
Trễ hạn: 4
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2022 00:49:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP AN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Văn Cường - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: phường Hiệp An thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0981104586

Email: 

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 13
Tất cả: 23,666