AN NINH-QUỐC PHÒNG
Ban chỉ huy Quân sự thị xã Kinh Môn tích cực thực hiện kiểm tra, rà soát nguồn tuyển quân năm 2024
25/10/2023 12:00:00

Để chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, Ban chỉ huy Quân sự thị xã Kinh Môn đang tích cực thực hiện kiểm tra, rà soát nguồn tuyển quân. Với phương châm “rà từng người”, Ban chỉ huy quân sự thị xã đã và đang nỗ lực, quyết tâm không để thiếu, sót, lọt nguồn, không để sai hoặc nhầm lẫn, đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng luật trong công tác tuyển quân.

Để chủ động làm tốt công tác tuyển quân năm 2024, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao ngay từ những bước cơ bản ban đầu là rà soát, quản lý nguồn tuyển quân.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các xã, phường trên địa bàn thị xã đang tích cực chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể triển khai cho cán bộ thôn, tổ dân phố tổ chức rà soát, đăng ký nguồn nhập ngũ đối với nam công dân từ đủ 18 đến hết 25 tuổi; các trường hợp được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi (sinh năm 1997).

Để tránh sót, lọt, thậm chí giấu nguồn tuyển quân, Ban CHQS thị xã chỉ đạo tổ công tác phúc tra, kiểm tra ngẫu nhiên các thôn, tổ khu phố và đến trực tiếp gia đình, tập trung vào các trường hợp thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ để nắm nguồn tuyển quân. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh những trường hợp sai phạm và tham mưu Hội đồng NVQS địa phương có những giải pháp quản lý nguồn cụ thể.

Hằng năm, từ tháng 4, các địa phương trong thị xã đã triển khai đăng ký tuổi 17 cho các nam thanh niên, đây là bước đầu tiên của công tác nắm nguồn nhập ngũ. Trên cơ sở danh sách công dân đăng ký nguồn nhập ngũ, Ban CHQS cấp xã phối hợp với công an và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện quản lý, nắm chặt chẽ các di biến động của công dân trong diện nhập ngũ và kịp thời điều chỉnh, cập nhật thông tin nguồn nhập ngũ.

Với phương châm “rà từng người”, không để sót, lọt nguồn, Hội đồng NVQS các địa phương tích cực quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, nghị định của Chính phủ về đăng ký NVQS; chỉ thị, kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên hội đồng và các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị đăng ký triển khai công tác rà soát nguồn theo đúng quy định. Quản lý chặt chẽ, chính xác số lượng nguồn sẵn sàng nhập ngũ làm cơ sở cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Các xã, phường thực hiện kiểm tra, rà soát tất cả nam công dân có độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi, nam công dân có trình độ đại học, cao đẳng đến hết tuổi 27. Từ đó, lập danh sách phân chia thành 3 đối tượng: Miễn gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ, trong diện gọi nhập ngũ.

Danh sách phân loại sẽ thông qua Hội đồng NVQS cấp xã, phường xét duyệt, báo cáo Hội đồng NVQS thị xã, tổ chức niêm yết danh sách các đối tượng miễn gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ, trong diện gọi nhập ngũ công khai để nhân dân kiểm tra, giám sát, đảm bảo công bằng, dân chủ. Ban CHQS thị xã, thành lập tổ công tác phúc tra công tác đăng ký, rà soát nguồn, được thực hiện 2 bước là trên sổ sách và thực tế tại từng gia đình (kiểm tra ngẫu nhiên).

Theo kế hoạch, toàn thị xã sẽ hoàn thành việc rà soát và thực hiện chốt nguồn tuyển quân năm 2024 vào đầu tháng 10/2023. Theo đánh giá của Ban CHQS thị xã, nguồn tuyển quân năm nay sẽ bị ảnh hưởng phần nào do thanh niên trong độ tuổi đi làm ăn xa ngày càng nhiều, nhất là năm nay số thanh niên thi đỗ, theo học tại các trường đại học, cao đẳng có xu hướng tăng.

Bên cạnh đó, dự kiến chỉ tiêu tuyển quân năm nay ở các địa phương đều tăng nên việc quản lý chặt chẽ nguồn càng được chú trọng để đảm bảo việc sơ, khám tuyển và chọn lọc nam thanh niên theo tiêu chuẩn quy định.

Thông qua thực hiện trong tuyển quân, từng khâu, từng bước được đảm bảo làm tốt, chặt chẽ sẽ góp phần quan trọng giúp thị xã Kinh Môn tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân với chất lượng cao.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Kinh Môn 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1694
Trước & đúng hạn: 1694
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:08/12/2023 13:26:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP AN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Văn Cường - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 170, Đ. Mạc Toàn - Phường Hiệp An - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0981104586

Email: 

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 9
Tất cả: 64,895