Giới thiệu
Chấn chỉnh thu góp đầu năm học 2023 – 2024
25/09/2023 07:23:39

Ngày 18/9, UBND thị xã đã có ý kiến chấn chỉnh tình trạng thu góp đầu năm học 2023 -2 024.

UBND thị xã giao các phòng chức năng hướng dẫn, chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định về công khai tài chính, thu góp các khoản từ gia đình người học theo hướng dẫn hiện hành. Tổ chức kiểm tra việc thu – góp đầu năm ở các trường và tham mưu UBND thị xã xử lý nếu phát hiện vi phạm; đặc biệt các khoản thu thoả thuận với phụ huynh, không để tình trạng “lạm thu”.

UBND các xã/phường theo dõi, giám sát các khoản thu, quy trình tổ chức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu của các trường theo Nghị quyết 08/2022 của HĐND tỉnh Hải Dương. Chủ tịch UBND các xã/phường xem xét, cho ý kiến về khoản thu của trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.

Đối với các trường mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở thực hiện công khai mức học phí, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ phục vụ học tập, các khoản thu khác huy động từ phụ huynh học sinh theo quy định. Các khoản thu góp như tiền ăn, chăm sóc bán trú, đồ dùng, thiết bị, dụng cụ phục vụ bán trú, tiền nước uống … nhà trường phải thoả thuận với cha mẹ học sinh về chủ trương, công khai mức thu, nội dung chi đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi; quản lý, sử dụng theo các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên. Những khoản thu để mua sắm phục vụ trực tiếp cho học sinh học tập (đồng phục, vở ghi…), các cơ sở giáo dục thống nhất chủ trương, kiểu mẫu với cha mẹ học sinh; cha mẹ học sinh tự lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức thực hiện thích hợp. Không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để huy động các khoản thu trái quy định; Các đơn vị xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với Ban dại diện cha mẹ học sinh, trong đó nêu cụ thể nhiệm vụ thực hiện của năm học, dự kiến các khoản huy động và nội dung thực hiện; Không được tổ chức thu các khoản thu chưa thoả thuận với cha mẹ học sinh và sự cho phép của cấp có thẩm quyền.

Triển khai nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã, phòng giáo dục và đào tạo thị xã Kinh Môn công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, cá nhân về những tiêu cực có thể xảy ra trong công tác tổ chức hoạt động giáo dục tại các trường.

Số điện thoại đồng chí Trưởng phòng giáo dục đào tạo thị xã: 0904 951 535

Địa chỉ hộp thư điện tử: vuhonghai@haiduong.gov.vn

Mọi thông tin phản ánh, góp ý được đảm bảo bí mật về thông tin cá nhân người phản ánh theo quy định.

Chi tiết xem tại tệp đính kèm dưới đây:
 
Theo: Thu Xuân - ĐPT Thị xã Kinh Môn 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 164
Trước & đúng hạn: 164
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:28/02/2024 15:10:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP AN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Văn Cường - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 170, Đ. Mạc Toàn - Phường Hiệp An - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0981104586

Email: 

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0