Thông tin NHCSXH
Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Kinh Môn
25/08/2023 02:29:26


Sáng ngày 21 tháng 8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Kinh Môn và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Kinh Môn ban hành Chương trình phối hợp.

Chương trình gồm 3 nội dung quan trọng: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Phối hợp triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội và vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách khác trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.

Căn cứ nội dung trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Kinh Môn và Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Kinh Môn định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả hoạt động về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

Mục tiêu của chương trình nhằm cụ thể hoá phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội thị xã để thực hiện các chương trình hỗ trợ người nghèo và tín dụng chính sách xã hội tại địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh và giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã./.

Nguồn: Thu Hương

(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 164
Trước & đúng hạn: 164
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:29/02/2024 05:14:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP AN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Văn Cường - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 170, Đ. Mạc Toàn - Phường Hiệp An - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0981104586

Email: 

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 67,751