AN NINH-QUỐC PHÒNG
Kinh Môn: Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
25/10/2023 02:17:54

Ngày 24/10, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh do đồng chí đại tá Nguyễn Trọng Hưng - phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã về kiểm tra kết quả thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 tại thị xã Kinh Môn. Tiếp đoàn làm việc có đồng chí Mạc Thị Huyền – Phó chủ tịch UBND thị xã – chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thị xã, các đồng chí trong Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thị xã, các trường học, các xã/phường.

Năm 2023, thị xã Kinh Môn tiếp tục thực hiện tốt công tác quốc phòng và an ninh nói chung, công tác giáo dục quốc phòng an ninh nói riêng. Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thị xã đã chủ động tham mưu Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

Công tác bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng của thị xã và các đơn vị đảm bảo đúng quy định. Năm 2023, thị xã cử 2 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng cấp quân khu, 15 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng cấp tỉnh; tổ chức 5 lớp bồi dưỡng đối tượng 4; phối hợp kho B91 giáo dục quốc phòng an ninh cho cán bộ, đảng viên, quân nhân, công an, dân phòng các phường, dân quân tự vệ và các đơn vị lực lượng vũ trang. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh tại các trường học được quan tâm thực hiện và có nhiều đổi mới, giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm thực hiện tốt công tác quốc phòng và an ninh cho học sinh.

Việc phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được thực hiện đa dạng về nội dung, hình thức, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối quốc phòng an ninh của Đảng, Nhà nước; khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nhận thức rõ đối tượng, đối tác về âm mưu, thủ đoạn chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả thị xã đạt được trong công tác giáo dục quốc phòng an ninh thời gian qua; đồng thời góp ý, chỉ rõ những giải pháp để khắc phục hạn chế trong thời gian tới. Trong đó cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng an ninh theo Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị. Làm tốt công tác rà soát, nắm chắc các đối tượng và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể.

Đồng thời, tích cực nghiên cứu đổi mới hình thức, phương pháp dạy và học môn Giáo dục quốc phòng an ninh trong các trường học. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân; gắn giáo dục quốc phòng an ninh với giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống của dân tộc và các hoạt động xã hội của địa phương... Qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức về thực hiện công tác quốc phòng và an ninh cũng như nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Kinh Môn 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1694
Trước & đúng hạn: 1694
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:08/12/2023 12:50:53)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP AN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Văn Cường - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 170, Đ. Mạc Toàn - Phường Hiệp An - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0981104586

Email: 

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 8
Tất cả: 64,894