CƠ CẤU TỔ CHỨC
Hội đồng nhân dân thị xã Kinh Môn khoá II nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ tư
08/10/2022 10:30:28

Hội đồng nhân dân thị xã Kinh Môn khoá II nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ tư
Trong 1,5 ngày, ngày 17 và sáng ngày 18/12, tại Nhà văn hóa trung tâm thị xã, Hội đồng nhân dân thị xã Kinh Môn khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ tư.

Các đồng chí: Sái Thị Yến - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, Lại Văn Lương - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã chủ tọa kỳ họp.

Dự chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, phụ trách Đảng bộ thị xã; Nguyễn Đình Xiển - Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng các đồng chí đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh. Ở thị xã có các đồng chí: Bùi Xuân Lộc - Phó Bí thư Thường trực thị ủy; Trương Đức San - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền các xã, phường về dự.

Tại kỳ họp, các đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, dân chủ tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã trên các lĩnh vực, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân chủ quan, đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện trong năm 2022.

Từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Với quyết tâm cao, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng thuận cao của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, thị xã đã hạn chế được mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội và và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021­-2026. Năm 2021, thị xã đã thực hiện đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội so với kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2021 đạt 54.261 tỷ đồng, đạt 101,6% kế hoạch, tăng 11,5% so với năm 2020; thu nhập bình quân đầu người đạt 75,2 triệu đồng/người/năm (năm 2020 đạt 67,5 triệu đồng).

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, quản lý và phát triển đô thị tiếp tục được cấp uỷ, chính quyền từ thị xã đến cơ sở quan tâm quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện. Trong năm 2021, đã có xã Bạch Đằng được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu; xã Lê Ninh và Hiệp Hoà được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2020. Thị xã đang hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh công nhận xã Lạc Long đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2021. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 được thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác quân sự, quốc phòng địa phương được củng cố và tăng cường.

Với những kết quả đạt được trong năm 2021 sẽ tiếp tục tạo đà cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Thị xã xác định 10 chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu thực hiện trong năm 2022, trong đó phấn đấu, tổng giá trị sản xuất tăng 11% trở lên.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, làm rõ được vai trò, trách nhiệm của các ngành, địa phương. Các ý kiến tham gia chất vấn tại hội trường với những vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm nông sản của địa phương trước tác động của đại dịch Covid-19; quan tâm xây dựng thương hiệu sản phẩm OCop, tạo sức cạnh tranh trên thị trường; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; quan tâm thực hiện các giải pháp quản lý trật tự xây dựng; khắc phục những bật cập, đảm bảo an toàn giao thông trên một số tuyến đường.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trương Đức San - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã trân trọng tiếp thu ý kiến của cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã đưa ra tại kỳ họp; đồng thời cũng làm rõ hơn một số nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện trong năm 2022. Trên cơ sở đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị của đại biểu HĐND thị xã, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã nêu có liên quan đến ngành, địa phương để tập trung giải quyết kịp thời.

Tại kỳ họp, HĐND thị xã đã thống nhất biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết quan trọng về: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2022; Kế hoạch đầu tư công năm 2022; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thị xã năm 2022.

Kỳ họp đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Tuy (do chuyển công tác) và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Hùng (do chuyển công tác). Đồng thời giới thiệu nhân sự bầu bổ sung các chức danh: Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã khóa II đối với ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã, đại biểu HĐNĐ thị xã; Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn Văn Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy - Chánh thanh tra thị xã, đại biểu HĐND thị xã.

Kết quả,ông Nguyễn Văn Đức trúng cử chức danh Trưởng Ban Pháp chế của HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Văn Tuy trúng cử chức danh Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tập trung cao.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Sái Thị Yến - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khẳng định, kỳ họp thứ tư HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đã đề ra. HĐND thị xã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của UBND thị xã; sự cố gắng đóng góp tích cực của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong thị xã, nhất là sự chủ động, quyết liệt và hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19. Tại kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý để UBND thị xã chỉ đạo các cấp, các ngành, các xã, phường triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị UBND thị xã, các cơ quan, đơn vị, các xã, phường chủ động kiểm soát, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh Covid-19, coi nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu, nhằm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết đảm bảo nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực.

Tập trung hoàn thành các quy hoạch trụ cột của thị xã và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các quy hoạch được phê duyệt; tập trung huy động tối đa nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng điểm; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi doanh nghiệp phát triển tại địa phương. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của các cấp chính quyền, ứng dựng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành công việc hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, tăng cường vai trò, trách nhiệm, mối quan hệ giữa đại biểu HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đối với cử tri và nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời với Thường trực HĐND thị xã và các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết kịp thời. Chủ tịch UBND thị xã, các cơ quan, đơn vị được chất vấn tại kỳ họp tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của đại biểu HĐND thị xã và cử tri, thực hiện nghiêm túc những lời hứa của mình trước cử tri và nhân dân.

Đồng chí trân trọng đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Thị uỷ, HĐND thị xã và các giải pháp điều hành của UBND thị xã; quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Kỳ họp thứ tư, HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thành công, đảm bảo các quy định phòng chống dịch Civid-19. Để tạo thuận lợi cho nhân dân quan tâm, theo dõi toàn bộ nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 được truyền thanh trực tiếp trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh thị xã và Đài truyền thanh các xã, phường; tổng hợp đưa tin trong chương trình thời sự phát thanh và cổng thông tin điện tử thị xã Kinh Môn.

Nguyễn Hậu - Duy Tuấn

(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 164
Trước & đúng hạn: 164
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:29/02/2024 04:53:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP AN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Văn Cường - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 170, Đ. Mạc Toàn - Phường Hiệp An - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0981104586

Email: 

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 67,751