Tin tức-Sự kiện
Hải Dương: Ban hành danh mục chức danh, chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị của tỉnh
29/11/2023 07:37:46

Ngày 16/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Quyết định 1030-QĐ/TU về việc ban hành Bảng danh mục chức danh, chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Theo đó, danh mục các chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương trong hệ thống chính trị của tỉnh Hải Dương bao gồm: Chức danh diện Bộ Chính trị quản lý; Chức danh diện Ban Bí thư quản lý; Tương đương tổng cục trường; Tương đương phó tổng cục trường; Cấp trưởng các ban, sở, ngành và tương đương; Phó trưởng các ban, sở, ngành và tương đương; Trưởng phòng và tương đương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh quán triệt và thực hiện Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị; Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chịu trách nhiệm rà soát các văn bản có liên quan theo phân cấp quản lý đảm bảo đồng bộ, thống nhất với danh mục do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành tại Quyết định này. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đảng đoàn, ban cán sự đảng; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đính kèm toàn văn: /uploads/QD 1030 TU_signed.pdf

Văn phòng Tỉnh ủy
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 164
Trước & đúng hạn: 164
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:01/03/2024 04:05:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP AN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Văn Cường - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 170, Đ. Mạc Toàn - Phường Hiệp An - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0981104586

Email: 

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 67,763